จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ขับเคลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ขับเคลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการเดินรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ตลอดจนเข้าร่วมงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติกำหนดให้มีการเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจุดเริ่มต้น ขบวนเดินรณรงค์จะออกเดินจาก เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ผ่านโรงแรมอโยธยา ถึงสามแยกถนนอู่ทองเลี้ยวซ้าย ผ่านจิตวิไลเพลส สวนสาธารณะเทศบาล ตรวจคนเข้าเมือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานที่ดินจังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุด ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม รวมระยะทาง 1,470 เมตร 
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาการจัดรูปขบวนแห่และกิจกรรมประกอบขบวนแห่ ซึ่งประกอบด้วยขบวนต่างๆ มากมาย โดยมีผู้ร่วมขบวนกว่า 300 คน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564 และร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปีที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641125จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมือง.doc |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม