มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 หลังคาเรือน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล และอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 หลังคาเรือน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่  นายละอวล  อยู่สุข เจ้าของบ้านเลขที่ 19/1  หมู่ที่ 3  ตำบลบางบาล  อำเภอบางบาล ที่ประสบอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายทั้ง หลัง ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 ราย  ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยังอำเภอบางปะอิน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่  นายสำรวญ  ยมวรรณ  เจ้าของบ้านเลขที่ 35/3 หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน ที่ประสบอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7 ราย  โดยมี นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล  นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รวมบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน และผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 9 ราย 

นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด)  กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีอัคคีภัยบ้านได้รับความเสียหาย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641124มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย.doc |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม