คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามความพร้อมตามมาตรการ COVID Free Setting เตรียมเปิดเมือง 1 ธันวาคม นี้ พร้อมเชิญชวนผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียน Booster เข็ม 3 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามความพร้อมตามมาตรการ COVID Free Setting เตรียมเปิดเมือง 1 ธันวาคม นี้ พร้อมเชิญชวนผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว ลงทะเบียน Booster เข็ม 3 
    วันนี้ (23 พ.ย. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 52/2564  โดยมี นายนครินทร์ อาจหาญ นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

         โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยและภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา สถานประกอบการ/กิจการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด โดยเน้นมาตรการ COVID Free Setting เตรียมเปิดเมือง 1 ธันวาคมนี้ ทุกคนต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก ในกลุ่ม 608 ซึ่งปัจจุบันฉีดได้ร้อยละ 69.66 ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80  สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มในจังหวัด สามารถฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 76.58 พร้อมได้เชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ที่รับวัคซีน Sinovac/Sinovac และ Shinofarm/Shinofarm 2 เข็มแล้ว สามารลงทะเบียน Booster เข็ม 3 ได้ที่สถานพยาบาล หรือ รพ.สต.ทุกแห่งใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าว : ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641123คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามความพร้อมตามมาตรการ COVID Free Setting.doc |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม