สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
    วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ว่าการอำเภอบางบาล  นายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นางสมพิศ แสงบุญเกิด ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ และคณะมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมยศ เกษสุวรรณ นายอำเภอบางบาล ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
  ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีนโยบายให้ติดตามช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ในช่วงนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมหนักในหลายอำเภอ ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ได้รับความเดือนร้อน ทั้งทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย โดย สำนักงาน ปปส.ภาค 1 มีความประสงค์ขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและอยากให้ประชาชนสู้ไปด้วยกัน จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังสร้างการรับรู้ การอำนวยความยุติธรรม ประชาสัมพันธ์งานด้านยาเสพติดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 การให้ความช่วยเหลือด้านความยุติธรรม ผ่านทางยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรม ตามนโยบายดังกล่าว
สำหรับพื้นที่อำเภอบางบาล มีพื้นที่ประสบภัย รวม 16 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 7,919 หลังคาเรือน
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น