จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การผันน้ำเข้าทุ่ง พร้อมวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การผันน้ำเข้าทุ่ง พร้อมวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้า

          วันนี้ (11 ต.ค. 64) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
         โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก จากการคาดการณ์สภาพอากาศ การบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ การเก็บน้ำสำรองในพื้นที่ สรุปสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์ด้านการเกษตร 
          ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ในการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินงานตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในคราวเดินทางมาตรวจราชการติดตามความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา และมีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และเตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมรับน้ำเข้าทุ่งรับน้ำหลาก หลังวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทั้ง 7 ทุ่งแล้ว ตลอดจนวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่ง ทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้า
            
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641011จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การผันน้ำเข้าทุ่ง.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม