องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) อ.บางซ้าย และตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (22 ก.พ.) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในโครงการกองทุนการศึกษา เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 83 คน แม้จะได้รับการดูแลจนมีครูครบชั้น แต่ยังคงต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับครูที่สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกที่เรียนจบมา เป็นผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 3 วิชา และได้รับการประเมินโรงเรียนโดยมูลนิธิ ConNextED ในระดับ GOOD อีกทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ตามแนวทางโครงการกองทุนการศึกษาอึกด้วย 

และในบ่ายวันเดียวกันได้ตรวจเยี่ยมต่อเนื่องไปยังโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน  


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น