ผู้ว่าฯอยุธยา เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการแผนงาน โครงการสำคัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1

ผู้ว่าฯอยุธยา เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการแผนงาน โครงการสำคัญในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 
     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายปิยกร อภิบาลศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมหารือติดตามแผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงานโครงการสำคัญที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับในสังกัดกระทรวงการคลัง  พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งในครั้งนี้มี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังเขต 1 นางสาวนวพร จันทร์เพ็ญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีดา บุญภา สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาวปรุงจิตร ฤกษ์บุญศรี สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 นายวัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 และนายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น