ผวจ.อยุธยา นำคณะลงพื้นที่บูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทุกมิติ กับ บริษัท ทิปโก้ เตรียมทำ CSR เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

ผวจ.อยุธยา นำคณะลงพื้นที่บูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทุกมิติ กับ บริษัท ทิปโก้ เตรียมทำ CSR เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำคณะลงพื้นเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ในทุกมิติ  ณ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ต.สนับทึบ อ.วังน้อย โดยมี คุณอาภัสรา สุจริตวณิช ผู้อำนวยการโรงงาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการประกอบกิจการ โดยบริษัทแห่งนี้ มีพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 290 คน แบ่งเป็นชาย 101 คน และหญิง 189 คน 

ด้าน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในทุกมิติ ในการเข้ามารับฟัง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ เตรียมหาแนวทางในการดำเนินงานให้คำแนะนำ และร่วมกันแลกเปลี่ยนหารือในการส่งเสริมการดำเนินการภาคเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งประสานความร่วมมือกันในพื้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณภาพชีวิต หรือส่งเสริมการลงทุน อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนาคต พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการทำ CSR โดยรอบบริษัทในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน ประชาชน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของบุคลากรภายในโรงงานต้อง ปลอดยาเสพติด 100% อีกทั้งในด้านการสื่อสารระหว่างส่วนราชการกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานอีกด้วย  
ในโอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ  นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดฯ นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล  นายอำเภอวังน้อย  นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ด้วย 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
660207 ผวจ.อยุธยา นำคณะลงพื้นที่บูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทุกมิติ.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม