สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

📙 📙 สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข. และสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สร้างการจดจำในภารกิจและชื่อองค์กร ไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 3 เดือนต่อปี

📌อ่านวารสาร : https://online.fliphtml5.com/qzbqz/spvr/#p=1

📌 เว็บไซต์ : https://www.otp.go.th

ข้อมูล : #สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#วารสาร #นโยบายการขนส่งและจราจร #สนข
#ปีที่14 #ฉบับที่4 #ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม