แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3111 และ หมายเลข 309

แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3111 และ หมายเลข 309

นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เปิดเผยว่า ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ได้ทำการจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถ ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.15+540 -กม.16+230 ระยะทาง 0.690 กม. /ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา ถึง บางเสด็จ ระหว่าง กม.36+600 ถึง กม.37+600 ระยะทาง 1.000 กม. /ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - บ้านสร้าง ระหว่าง กม.5+320 ถึง กม.6+420 (ด้านขวาทาง) ระยะทาง 1.100 กม.

แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ขอให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบทั่วกัน และโปรดหลีกเลี่ยงการจราจรผ่านจุดก่อสร้างดังกล่าว หากจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านจุดก่อสร้างโปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายและป้ายจราจรโดยเคร่งครัด

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม