ประธาน กมธ.ท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร  เปิดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ Thailand Tourism Congress Inclusive Tourism Edition “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของการท่องเที่ยว”   

ประธาน กมธ.ท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร  เปิดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ Thailand Tourism Congress Inclusive Tourism Edition “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของการท่องเที่ยว”   
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ Thailand Tourism Congress Inclusive Tourism Edition “ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของการท่องเที่ยว”  (Tourism for ALL) โดยมี นายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายวินณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายมนัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมหารือ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Thailand Accessible Tourism”

การจัดงานสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition "Tourism for ALL" เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เพื่อให้ภาคกลางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนสามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้อย่างทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม โดยสะดวก ปลอดภัย และปราศจากอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางสภาพร่างกาย อายุ และเพศสภาพการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีขึ้นในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายเท่านั้น หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
651201 ประธาน กมธ.ท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เปิดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม