ประกาศ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว

ประกาศ สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว

          ด้วย สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดมหาธาตุ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 035 242 286 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้าล่าง...

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักศิลปากรที่3 #ประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว
#บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดมหาธาตุ #ตำบลประตูชัย

เผยแพร่โดย : #อชิระ ศรีจันทร์งาม 01/12/65


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม