จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน 
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดเชิงท่า ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายไห้ นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมี นายโอรสสา ฤทธิกาญจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  นายวัชระ กระแสร์ฉัตร นายอำเภอบางปะอิน  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย)  จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เนื่องจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้ประสบสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลาย ยังคงเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบด้วย ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ทาสีโรงเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬาไห้แก่นักเรียน อีกทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่างจาก บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิค (ประเทศไทย) เข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซม รวมทั้งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายอีกด้วย นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ร่วมทำกิจกรรมและให้การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว 
     สำหรับอำเภอบางปะอิน มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม 13 ตำบล 95 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ 9,547 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 1,176 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ของอำเภอบางปะอิน เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
6.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม