จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายและประชาชนทั่วไป #รำบวงสรวง ในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รำมาพร้อมกันในเวลา ๐๗.๐๐ น.

📣 📣 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรเครือข่ายและประชาชนทั่วไป #รำบวงสรวง ในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา งาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รำมาพร้อมกันในเวลา ๐๗.๐๐ น.

🔸 วันซ้อมรวม : วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

- ภาคเช้า  เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบด้วย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน อำเภอวังน้อย อำเภอผักไห่ และอำเภอนครหลวง

- ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบด้วย อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอบาง อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก อำเภอท่าเรือ และอำเภอภาชี

🔸 วันซ้อมใหญ่ : วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 

📌ผู้ที่สนใจสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
สามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI1u8wCBb92RcQYoITDYFmqJQBUldIKEwOYXnYuaXv9J8WwA/viewform

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร ๐๘๘ ๖๔๗๗ ๙๔๕ คุณปริยชาต์ มานะจรรยาพงศ์ และ ๐๙๒ ๒๔๙๕ ๔๖๐ คุณสุณิสา  โกศินานนท์

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#รำบวงสรวง #เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมกิจกรรม
#ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก2565

เผยแพร่โดย : #อชิระ ศรีจันทร์งาม 23/11/65


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม