ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ อ.บางปะอิน

✅ ✅ ผู้ว่าฯ อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่ อ.บางปะอิน

          วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุปผา ปลัดจังหวัด เดินทางไปเยี่ยมเยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ " และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ ที่มาพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 ราย เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 ตุลาคม 2565 โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

          โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างครอบครัวมุสลิมและครอบครัวพุทธในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกันของครอบครับภาคกลางกับครอบครัวภาคใต้ รวมทั้งทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับสังคมวัฒนธรรมในอดีตสู่ปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่ 1 เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 18 ครอบครัว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กิจกรรมที่ 2 ค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา/เรียนรู้วิถีชุมชนพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 โดยมีคณะเยาวชนเข้ารวมกิจกรรม จำนวน 320 คน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และนำความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนพัฒนาเยาวชนให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขต่อไปในอนาคต

          สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 18 ครอบครัว เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 ราย ประกอบด้วย 1.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 7 ครอบครัว 2.อำเภอลาดบัวหลวง แบ่งเป็น ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 6 ครอบครัว และครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1 ครอบครัว 3.อำเภอบางปะอิน ครอบครัว ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 1 ครอบครัว 4.อำเภออุทัย ครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1 ครอบครัว 5.อำเภอวังน้อย ครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 2 ครอบครัว

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

#ผู้ว่าฯอยุธยา #สานใจไทยสู่ใจใต้ #ครอบครัวอุปถัมภ์
#สังคมพหุวัฒนธรรม #อำเภอบางปะอิน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม