ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ของ 4 เรือนจำในพื้นที่

ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ของ 4 เรือนจำในพื้นที่
วันที่ 22 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมหาธาตุ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2565  โดยมี นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
โดยที่ประชุมได้มี การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผ่นงานโครงการและกิจกรรม แผ่นบูรณาการรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ ปี พ.ศ. 2564  การรายงานผลการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ตามแผนบูรณาการรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และมีเรื่องในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ตามแผนบูรณาการรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ยังคงค้างอยู่ และรายงานสถิติผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 4 เรือนจำ
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650922 ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือ.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม