ม.นเรศวร เชิญชวนเข้าร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

📣 📣 ม.นเรศวร เชิญชวนเข้าร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)

          ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) ให้แก่หน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลฯ

          ทั้งนี้ หากท่านที่สนใจ มีความประสงค์จะเสนอชื่อ สามารถส่งแบบกรอกประวัติและผลงาน ไปยังสำนักงานอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาสัยนเรศวร ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Word(.docx) โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Divisionmeeting@nu.ac.th ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

📌 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nu.ac.th/?p=27892

☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 962 326

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#รางวัลกระแสชนะวงศ์ #ประจำปี2565 #ครั้งที่2
#220965


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม