อบจ.นครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อบจ.นครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๑ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง ๒๒-๑-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

          โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ >>> https://drive.google.com/.../1jb8LpMT1fTXO4.../view...

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐๕๖ ๘๐๓ ๕๖๙ ต่อ ๑๐๒

 

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด #นครสวรรค์


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม