มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแด่พระภิกษุสงฆ์และราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแด่พระภิกษุสงฆ์และราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


โดยวันนี้ (21 ก.ย.65) เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 145 ชุด และให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,900 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยสิ่งของพระราชทานที่นำมอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ส่งผลทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทั้งหมด 16 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน รวม 9 อำเภอ 94 ตำบล 548 หมู่บ้าน 24,597 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ รวม 2,285.25 ไร่ ทั้งนี้ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ แล้ว จำนวน 6 อำเภอ 82 ตำบล 475 หมู่บ้าน 4 ชุมชน และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด


ในส่วนเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 ตำบล 83 หมู่บ้าน ซึ่งตำบลบ้านเลน ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่ตำบลบ้านเลน แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้าน 4,670 ครัวเรือน  11,418 ราย มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน จำนวน 12 หมู่บ้าน 1,457 ครัวเรือน 4,405 ราย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่ง ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในเบื้องต้น โดยปัจจุบันยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง 


ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650921 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม