กอปภ.อยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเพิ่ม 3 รวม 9 อำเภอ เตือนชาวเรือระวังน้ำไหลเชี่ยว

📊 📊 กอปภ.อยุธยา รายงานสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเพิ่ม 3 รวม 9 อำเภอ เตือนชาวเรือระวังน้ำไหลเชี่ยว

          นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา แจ้งสถานการณ์น้ำ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่าน C13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,989 ลบ.ม./วิ เมื่อวาน 1,989 ลบ.ม./วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านคงที่ ระดับน้ำที่ C35 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยาระดับตลิ่ง 4.35 ม. ระดับน้ำ 4.51 ม. เมื่อวาน 4.51 ม. ระดับน้ำคงที่

          ส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำที่สถานี S.26(เขื่อนพระรามหก) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาระบาย 474 ลบ.ม/วิ ระดับตลิ่ง 8 ม. ระดับน้ำ 5.61 ม. เมื่อวาน 5.99 ม. ระดับน้ำลดลง 38 ลบ.ม/วิ สถานี S.5 (สะพานปรีดี-ธำรง) อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับตลิ่ง 4.70 ม. ระดับน้ำ 3.54 ม. เมื่อวาน 3.54 ม. ระดับน้ำคงที่

          ทั้งนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน รวม 9 อำเภอ 94 ตำบล 548 หมู่บ้าน 24,597 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ รวม 2,285.25 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอเสนา 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 4,478 ครัวเรือน อำเภอผักไห่ 11 ตำบล 76 หมู่บ้าน 2,984 ครัวเรือน อำเภอบางบาล 16 ตำบล 106 หมู่บ้าน 6,136 ครัวเรือน อำเภอบางไทร 23 ตำบล 114 หมู่บ้าน 4,047 ครัวเรือน อำเภอพระนครศรีอยุธยา 14 ตำบล 69 หมู่บ้าน 1,887 ครัวเรือน อำเภอบางปะอิน 12 ตำบล 83 หมู่บ้าน 5,029 ครัวเรือน อำเภอนครหลวง 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน (พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน) อำเภอมหาราช และอำเภอวังน้อย (พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน)

          โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ แล้ว จำนวน 6 อำเภอ 82 ตำบล 475 หมู่บ้าน 4 ชุมชน และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพ รวม 8,165 ชุด จัดตั้งผนังกั้นน้ำและวางกระสอบทรายป้องกันอุทกภัยในเขตพระราชฐาน โบราณสถาน และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และดูแลรักษาสุขภาพผู้ประสบภัย ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางอื่นๆ พร้อมทั้งแจกจ่ายยา Whitfield ป้องกันโรคที่มากับน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 10,640 ตลับ ยาน้ำกัดเท้า 4,000 ตลับ ยาตำราหลวง/ยาชุดน้ำท่วม 1,300 ชุด

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/

#รายงานสถานการณ์น้ำ #ประจำวันที่210965


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม