ประกาศ หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรใกล้เคียงสนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

          ประกาศ หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรใกล้เคียงสนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.

รายชื่อศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
1. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
2. มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
4. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
5. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
6. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ที่มา : Chatchawan W. Ayutthaya

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สนามสอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ #ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม