รองผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร เพื่อมอบให้กับอำเภอนำไปมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์  TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านรายได้  

รองผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร เพื่อมอบให้กับอำเภอนำไปมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์  TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านรายได้  
วันที่ 23 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมูลนิธิพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จาก นายบุญสืบ  หาสาสน์ศรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระมงคลบพิตร  พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ประสบปัญหาด้านรายได้ และไม่มีความมั่นคงในการดำรงชีพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน

 โดยนายประทีป การมิตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกการทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 

Cr.ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650623รองผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานรับมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม