ผู้ว่าฯ เปิดประชุม "อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต" พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯ เปิดประชุม "อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต" พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจุดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  วันที่ 23  มิถุนายน  2565  เวลา 08.30  น. นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม "อยุธยาร้อยดวงใจเป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต" โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจัดบริการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะภายในงานอีกด้วย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในการประชุมว่า เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมมือกันดำเนินงานรับบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดประชุม "อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต" ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะนับเป็นการสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่สำหรับผู้เสียชีวิตและญาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพัฒนาแนวทางการจัดหาดวงตาและอวัยวะ รวมทั้งจะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650623ผู้ว่าฯ เปิดประชุม อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม