รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช
         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /รองแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกกาชาด,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช รวมจำนวน 20 ราย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมี นายสุระบัณฑิต  กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก และนายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอมหาราช ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้  เหล่ากาชาดจังหวัด มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ซึ่งรับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย สำหรับผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน จำนวน 2 ราย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 20 ราย และมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 1,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และกายอุปกรณ์ได้รับการสนับสนุนดังนี้ 
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบรถเข็น จำนวน 3 คัน มอบเเพมเพิลผู้ใหญ่ จำนวน 6 ราย รวม 12 แพ็ค และมอบแพมเพิลเด็ก จำนวน 1 ราย รวม 2 แพ็ค วัดพนัญเชิงวรวิหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ชุด    วัดตูมมอบข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัม จำนวน 23 ถุง มูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพมอบเครื่องอุปโภค บริโภค 20 ชุด น้ำดื่ม 40 แพค มอบเงินช่วยเหลือในการดำรงชีวิตรายละ 500 บาท จำนวน 20 ราย
 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650622รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอบ้านแพรก.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม