ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการหน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการหน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะ พร้อมด้วยทีม One Home เข้าพบเพื่อคาราวะ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำกับดูแลงานด้านสังคม เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หลังจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2565 รอบที่ 2 ในประเด็นสำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง การขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในทีม One Home เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 หน่วยงาน เพื่อเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650621ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการหน่วยงาน พม..doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม