📣📣 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📣📣 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📑📑 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 บัญชี ๆ ละ จำนวน 100 ราย รวม 200 ราย เพื่อส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติเป็นบัญชีสำรองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งละ 1 บัญชี โดยมีอายุบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

📲📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 035-335244, 081-7533967

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สลากกินแบ่งรัฐบาล

#บัญชีสำรอง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar