❤️ ขอความร่วมมือปฏิบัติ 2U ลดยอดผู้ติดเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

❤️ ขอความร่วมมือปฏิบัติ 2U ลดยอดผู้ติดเชื้อ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

#2U #เข้าสู่โรคประจำถิ่น #อยุธยา #โควิด19


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :