สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของทางราชการ
นางสาวนิภา แจงทนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย. ๒) ลักษณะนั่งโดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียบ นค ๒๗๔๓
พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ขอประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :