สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 

นายเอนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บร ๒๕๕๘ กาญจนบุรี และ กง ๗๑๖ กาญจนบุรี ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๑๓ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามประกาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่...เมษายน 2565 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ .


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :