💥💥 รายงานสรุปผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 65 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนคศรีอยุธยา #โควิด19

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :