ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :