📣📣จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน ๓ อัตรา

📣📣จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน ๓ อัตรา

🔸🔸นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา คือ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 8,760 บาท
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 8,760 บาท
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 8,760 บาท

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09:00 น - 16:00 น.

ผู้สนใจ กรุณาติดต่อสมัครได้ท ี่วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3 5 8 0 0 6 6 1 - 2 ต่อ 111


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :