📣📣 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2565 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

📣📣 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 2565 ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
🙏🙏 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"
📌📌 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้นาการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดนิทรรศการผลงานจากหน่วยงานต่างๆ
😷😷 ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือ หมอชนะ
📲📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 0 2597 1370 - 9 ต่อ 532 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :