ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาด

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาด

นายประพล อิสโร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕ รายการในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา โทร ๐ ๓๕๙๕ ๑๕๗๕ 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :