องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้ง ไปสำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้ง
ไปสำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ว่าง

นายเชิดพันธ์ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตราโดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :