📣📣แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อก่อสร้างสะพาน Overpass Bidge

📣📣แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อก่อสร้างสะพาน Overpass Bidge

✳️✳️นายสุนทร แก้วศรีใส เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการที่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.0+000.000 - กม 7+332.494. (WEST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2) ระยะทางยาวประมาณ 7.332 กิโลเมตร โดยบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา รับที่ 16 มีนาคม 2560
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลาทำการ 1,511 วัน

📌📌เนื่องจาก กรมทางหลวง โดยนายช่างโครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา (ตอน ๑) แจ้งว่าผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก (Footing)และคานหัวเสา (Cross Bean) บริเวณ Ovenass Bridge Sta.2+821.362 LT., Sta.4sale.2+822.283 RT.(WB1) ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน (อุดมสรยุทธ์) จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบียงการจราจร ตามแบบแปลน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน (อุดมสรยุทธ์) ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ
 🔴🔴ทั้งนี้ แขวงทางหลวงอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา (ตอน 2) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๒๔๗๕ ๓๓๕๔ เป็นผู้ประสานงาน


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :