ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
สทท. กาญจนบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ (70ชิ้น) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ สทท.กาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ที่ 13 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ที่แนบมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :