📣📣 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

 📣📣 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 
📌 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครรอบคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายวิชาชีพทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3524 4449

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :