ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ) ครั้งที่ 5

นางสุจิตรา สงวนศิริ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๙๔๓ พระนครศรีอยุธยา) กำหนดดูสภาพพัสดุได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กม.๔๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการกำหนดการประมูล ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :