ประกาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(รถยนต์ราชการ) ครั้งที่ 4 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
และเชื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ (๗๙๔๓ พระนครศรีอยุธยา) กำหนดดูสภาพพัสดุได้ที่
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กม. ๔๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ กำหนดการประมูล ในวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน กม. ๔๘ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐- ๓๕๓๕ -๑๒๙๒ ในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :