ประกาศผลรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :