ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 36 พ.ศ 2564 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมกา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 36 พ.ศ 2564 
เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 4)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :