สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ประกาศให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากปฏิรูปที่ดิน

นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยสำนักวานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ขอส่งประกาศ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้บุคคลยื่นคำรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
# สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar