ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ขอส่งประกาศประมูลราคาจำหน่ายรถยนต์ชำรุด

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ประกาศประมูลราคาจำหน่ายรถยนต์ตู้ชำรุด นายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยทัณณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ชำรุด โดยขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

#ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar