ประกาศยกเลิกประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศยกเลิกประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองตามกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง)


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
กรมศิลปากรที่ 3 ยกเลิกประมูลห้องน้ำ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar