สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ประกาศ เปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ต.ประตูชัย

สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ประกาศ เปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ต.ประตูชัย

          นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ด้วยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) มีความประสงค์จะเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 035 242 286 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบด้านล่าง)

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ขอแจ้งข่าวประกาศประมูลเพื่อสรรหาผู้ให้บริการห้องสุขาสำหรับนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอดรถโบราณสถานวัดโลกยสุธา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar