ศปถ.อยุธยา รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันแรก

ศปถ.อยุธยา รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 วันแรก

       ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สะสมวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 10   ครั้ง ในพื้นที่อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย     และอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ที่มา : ปภ.อยุธยา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะแนนโหวต :