รายงานยอดผู้ลงทะเบียนสะสมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

📊 รายงานยอดผู้ลงทะเบียนสะสมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :