📣📣ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

📣📣ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
👉👉 ชื่อตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตรา/ค่าจ้างเงินเดือน
1. นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน 15000 บาท 
✅✅คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาสามารถปฏิบัติงานสื่อข่าว รายงานข่าวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มีความรู้
ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ได้
📌📌วัน เวลา และสถานที่รับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน เวลาราชการ ที่ห้องงานธุรการชั้น 2 สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เลขที่ 151 หมู่ 13 ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
 📌📌 ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3460 0148

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น