สถาบันการศึกษาทางไกล เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) โดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน 10 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคี หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล หลักสูตรกินดี อยู่ดี มีสุข และหลักสูตรจิตแจ่มใส ใจเป็นสุข 

โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่ เฟสบุคส์เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง โทร 0 2381 6651 และ email : [email protected]  

 

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น